fbpx
Gurudwara Ashram Himalayalar'ın Büyük Yogileri'nin Meditasyon Geleneği'nin antik bilgisini ve uygulamalı disiplinlerini çağdaş bir içerikle öğretir. 

Himalaya Geleneği; Herşeyin Özüne, Yaşamın kaynağına, Bilince ve Saadete ulaştıran pek çok meditasyon yolu içerir. Bunu öğrencinin bulunduğu hale göre sistematik bir şekilde öğretir.

Bizim Ashram'ımızda: Hatha yoga, meditasyonun bir içeriği olarak öğretilir. Meditasyon ve meditasyon uygulamaları en temel disiplinlerdendir. Swami Rama'nın öğrettiği gibi uygulamalar Patanjali'nin Yoga Sutra'larından, Tantra'dan ve Kundalini'den kaynak alır ve arayanın bulunduğu hale göre öğretilir. Bhagavad Gita ve Upanishadlar gibi yazıtlar birer meditasyon uygulaması içeriği olarak öğretilir. Bu öğretiler samadhide - kendini bilme halinde idrak edilmiştir.

Bu nedenle, samadhiye giden yolda rehberlik ederler ve anlamları derin meditasyon algısıyla kavranabilir.  Ruhsal arayıcılara, yaşamın amacı ve en yüksek coşkusu olan asıl özlerininin-idrakı için gereken öz-dönüşümden geçebilmeleri için rehberlik edilir. Öğrenciler kendi spiritüel yolculuklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerinde ve gereken özveriyi gösterip kendilerine ve yola emek verdiklerinde geleneğin birer öğretmeni, lideri ve ruhsal rehberi olmak için  desteklenir ve eğitilirler.

Ayrıca Ashram'da daha farklı uygulama programları ve başka öz-çalışma kombinasyonları & Seva (benliksiz hizmet) mevcuttur.
Go to top